by

Choroba afektywna dwubiegunowa

W chorobie afektywnej dwubiegunowej stosunkowo częstym zjawiskiem jest zmiana fazy depresyjnej w maniakalną. Studio nagrań. Występuje ono częściej przy stosowaniu TLPD o silnym komponencie działania noradrenergicznego oraz cholinolitycznego i dotyczy głównie chorych z naprzemiennym typem przebiegu choroby. Obserwowano również chorych z kilkoma fazami depresyjnymi w wywiadzie, u których pierwsza faza maniakalna wystąpiła w czasie stosowania amitryptyliny lub imipraminy. Należy wreszcie wspomnieć o opisywanym przez niektórych autorów „zespole abstynencyjnym” po nagłym odstawieniu TLPD w postaci niepokoju, lęku, bezsenności, niekiedy z bólami głowy, nudnościami, wymiotami i bólami mięśniowymi.

Podobne artykuły