by

Optymalne warunki osiągnięcia celów psychoterapii

Spośród licznych czynników wpływających na przebieg, realizację zadań terapeutycznych i efektywność psychoterapii /por. niżej/, można wyodrębnić takie, które stwarzają optymalne warunki osiągnięcia zamierzonych celów psychoterapeutycznych w procesie leczenia schizofrenii. Pierwszym warunkiem jest stałe dążenie do realizowania zasad społeczności leczniczej przez zespół terapeutyczny i pacjentów.

GEMMA
http://www.bezpieczna-firma.eu
Najwyższej jakości lustra magazynowe nietłukące.
Bezpieczeństwo i kontrola.

„Społeczność lecznicza – pisze Bizoń /10, s. 364/ – polega na świadomym wpływaniu na procesy organizacyjne społeczności lub instytucji leczniczej według przyjętych zasad przez członków tejże społeczności, w celu optymalizacji wyników leczniczych, bez jednoczesnej deprywacji indywidualnych potrzeb pacjenta i jego wartości jako osoby”. Naczelne zasady społeczności leczniczej to przede wszystkim zasada demokratyczności /każdy członek społeczności ma równe prawa i obowiązki w zarządzaniu i decydowaniu o jej sprawach/, zasada konsensu /tj. podejmowanie decyzji na podstawie wspólnej, powszechnej zgody/, zasada permisywności /postuluje postawę akceptacji i rozumienia chorego, tolerancji dla jego zaburzonych zachowań, dążenie do zrozumienia motywów tych zachowań/, zasada uczestnictwa i wspólnoty /postuluje, aby wszystkie sprawy członków społeczności stały się wspólnymi sprawami/ oraz zasada realizmu /konfrontowanie z rzeczywistością po- poprzez dostarczenie realnych doświadczeń, sprzyjających społecznemu uczeniu się/.

Podobne artykuły