by

Do rzadkich powikłań ośrodkowych na-leżą drgawki typu padaczkowego oraz napady kliniczne w zapisie eeg /u ok. 1 % leczonych/. Patomechanizm drgawkorodnego działania TIPD nie jest wyjaśniony. Na podkreślenie zasługuje fakt, że napady padaczkowe obserwowano głównie u osób z obniżonym progiem pobudliwości drgawkowej i napadami padaczkowymi w wywiadzie. Przy stosowaniu dużych dawek sporadycznie występuje silne drżenie

by

Cholinolityczny zespół ośrodkowy występuje częściej u osób starszych z organicznym uszkodzeniem o.u.n. Pojawia się też częściej w czasie leczenia skojarzonego, np. TLPD i neuroleptykami o działaniu przeciwdepresyjnym. W razie jego wystąpienia zachodzi potrzeba przerwania podawania TLPD na pewien czas lub zmniejszenia dawki. Dobrym antidotum jest w takich przypadkach fizostygmina.

by

Podstawową właściwością TLPD jest działanie przeciwdepresyjne wyłącznie w depresji i to głównie endogennej przy braku działania euforyzującego, podwyższającego nastrój u osób zdrowych, co różni te leki w sposób zasadniczy od amfetaminy i związków pokrewnych. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne u osób zdrowych i u pacjentów po przeminięciu depresji nie tylko nie podwyższają nastroju i napędu, lecz działają