by

PRZENIKANIE PRZEZ BARIERĘ KREW-PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY

Pozwala lekom neuroleptycznym na dotarcie do receptorów dopaminergicznych, właściwych dla ich psychotropowego działania. Największe znaczenie ma tu przenikanie wolnego leku oraz niewielu czynnych metabolitów.

Podobne artykuły