by

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne są grupą niejednolitą pod względem farmakologicznym i klinicznym w zakresie siły działania przeciwdepresyjnego /wpływ tymoleptyczny/, jak 1 zakresu działania na inne cechy depresji, a zwłaszcza na lęk i napęd psychoruchowy. Wpływ na te trzy osiowe objawy zespołu depresyjnego jest podstawą klinicznej klasyfikacji TLPD, wśród których można wyodrębnić następujące grupy:

Odwiedź stronę firmy www.system-serwis.eu – oferujemy sprzątanie biur i firm z Warszawy i okolic.

1. Leki przeciwdepresyjne o wyraźnym działaniu anksjolitycznym, uspokajającym bez pobudzającego wpływu na napęd /główni przedstawiciele: doksepina i trimeprymina/.

2. Leki przeciwdepresyjne o słabszym działaniu anksjolitycznym i „bipolarnym” wpływie na napęd /grupa amitryptyliny i imipraminy/.

3. Leki przeciwdepresyjne w zasadzie pozbawione działania anksjolityczne go, a mające „odhamowujący” wpływ na napęd psychoruchowy /grupa dezypramlny/. W związku z tym do niektórych przedstawicieli tej podgrupy stosowana jest nazwa „tachytymoleptyki” w celu podkreślenia ich szybkiego działania w porównaniu z innymi TLPD. Do typowych tachytymoleptyków zalicza się dezypraminę i protryptylinę.

Podobne artykuły