by

WCHŁANIANIE

Po podaniu dożylnym dostępność biologiczna leku jest najwyższa, jednakże neuroleptyki rzadko podaje się tą drogą. Uzyskiwane efekty kliniczne są krótkotrwałe, a niebezpieczeństwo objawów ubocznych i groźnych powikłań najwyższe. Po podaniu domięśniowym efekt kliniczny jest powolniejszy, a wystąpienie objawów ubocznych rzadsze. Skuteczność terapeutyczna wyższa niż przy podaniu doustnym dzięki ominięciu metabolizmu leku, który zachodzi już w przewodzie pokarmowym oraz dzięki uniknięciu pierwotnego pasażu leku przez wątrobę,

Po podaniu doustnym pewna, choć nieznaczna ilość leku’ nie wchłania się wcale i w postaci niezmienionej lub nieznacznie zmetabolizowanej wydalana jest z kałem. Większa część podanej dawki przenika przez barierę jelito-krew i poprzez żyłę wrotną dostaje się do wątroby. Tu stopniowo ulegając metabolizacji, częściowo wchłania się do krwioobiegu, a częściowo wraz, z żółcią wydalana jest do przewodu pokarmowego.

Podobne artykuły