by

WSKAZANIA DO STOSOWANIA WĘGLANU LITU

Węglan litu wpływa korzystnie na przebieg chorób afektywnych. Wg danych Schou i wsp. efekt taki obserwuje się u ponad 50% chorych i polega na całkowitym ustąpieniu nawrotów choroby lub na złagodzeniu jej przebiegu /remisje stają się dłuższe, nawroty mają mniejsze nasilenie! występują jako fazy hipomaniakalne lub subdepresyjne/. Najlepszy efekt leczniczy i profilaktyczny można uzyskać w typowej chorobie afektywnej dwubiegunowej /psychoza maniakalno-depresyjna/. Gorsze, a nawet przez niektórych kwestionowane wyniki, przynosi stosowanie tej metody leczniczej w psychozie schizoafektywnej i w opresji okresowej /choroba afektywna jednobiegunowa/.

Dotychczasowe próby stosowania soli litu jako środka zmniejszającego zachowanie agresywne w zaburzeniach osobowości, w leczeniu alkoholizmu i uzależnień lekowych są trudne do oceny, chociaż w pokaźnej liczbie prac wykazywano wpływ terapeutyczny. W pojedynczych przypadkach donoszono również o efekcie leczniczym litu w innych zaburzeniach psychicznych,

Podobne artykuły